Amazon CloudFront
開発者ガイド (API バージョン 2016-09-29)

CreateDistribution および UpdateDistribution での必須フィールド

UpdateDistribution CloudFront API アクションを使用してディストリビューションを更新する場合には、CreateDistribution を使用してディストリビューション作成するときより多くの必須フィールドがあります。ディストリビューションの作成および更新で必須であるフィールドの概要を次の表で確認してください。

DistributionConfig

メンバー Create API コールで必須 Update API コールで必須

CallerReference

Y

Y

Aliases

Y

DefaultRootObject

Y

Origins

Y

Y

DefaultCacheBehavior

Y

Y

CacheBehaviors

-

Y

CustomErrorResponses

-

Y

コメント

Y

Y

ログ記録

-

Y

PriceClass

-

Y

有効

Y

Y

ViewerCertificate

Y

制限

Y

WebACLId

Y

HttpVersion

Y

IsIPV6Enabled

CacheBehavior

メンバー Create API コールで必須 Update API コールで必須

PathPattern

Y

Y

TargetOriginId

Y

Y

ForwardedValues

Y

Y

TrustedSigners

Y

Y

ViewerProtocolPolicy

Y

Y

MinTTL

Y

Y

AllowedMethods

Y

SmoothStreaming

Y

DefaultTTL

Y

MaxTTL

Y

Y

Compress

Y

LambdaFunctionAssociations

Y

FieldLevelEncryptionId

Y