DynamoDB テーブルに対するアクセスの読み込み、書き込み、更新、削除を行う IAM ポリシー - Amazon DynamoDB

DynamoDB テーブルに対するアクセスの読み込み、書き込み、更新、削除を行う IAM ポリシー

アプリケーションが Amazon DynamoDB テーブル、インデックス、およびストリーミングのデータを作成、読み込み、更新、および削除できるようにする必要がある場合は、このポリシーを使用します。必要に応じて、AWS リージョン名、アカウント ID、 テーブル名またはワイルドカード文字 (*) に置き換えます。

{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "DynamoDBIndexAndStreamAccess", "Effect": "Allow", "Action": [ "dynamodb:GetShardIterator", "dynamodb:Scan", "dynamodb:Query", "dynamodb:DescribeStream", "dynamodb:GetRecords", "dynamodb:ListStreams" ], "Resource": [ "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/index/*", "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/stream/*" ] }, { "Sid": "DynamoDBTableAccess", "Effect": "Allow", "Action": [ "dynamodb:BatchGetItem", "dynamodb:BatchWriteItem", "dynamodb:ConditionCheckItem", "dynamodb:PutItem", "dynamodb:DescribeTable", "dynamodb:DeleteItem", "dynamodb:GetItem", "dynamodb:Scan", "dynamodb:Query", "dynamodb:UpdateItem" ], "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books" }, { "Sid": "DynamoDBDescribeLimitsAccess", "Effect": "Allow", "Action": "dynamodb:DescribeLimits", "Resource": [ "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books", "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/index/*" ] } ] }

このポリシーを拡張して、このアカウントのすべての AWS リージョンのすべての DynamoDB テーブルをカバーするには、リージョンとテーブル名にワイルドカード (*) を使用します。以下に例を示します。

"Resource":[ "arn:aws:dynamodb:*:123456789012:table/*", "arn:aws:dynamodb:*:123456789012:table/*/index/*" ]