Usar o console do AWS CloudFormation - AWS CloudFormation